ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Въведение

Вие сте добре дошли в Travelbags.bg! Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт. Тази страница съдържа Правила и условия, с които доставяме Продукти (всеки “Продукт”), изброени на нашия уебсайт https://travelbags.bg до Вас (“Правила и условия”). Моля, прочетете и разгледайте тези Правила и условия, преди да поръчате произволен продукт от Уебсайта. С поръчаването на който и да е продукт от нашия Уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете законно обвързани с настоящите Правила и условия. Препоръчваме Ви периодично да посещавате тази страница, за да сте наясно с всички промени, направени в Правилата и условията.

 

Критерии за допустимост

За да отговаряте на условията за използване на нашия Уебсайт, да сключвате договор с нас и да правете поръчки, трябва да сте навършили осемнадесет (18) години. Ако сте под тази възраст и искате да сключите договор с нас, може да Ви бъде позволено да го направите под строго наблюдение на родител или настойник, в зависимост от случая.

 

Ограничения

Не Ви е позволено да злоупотребявате с този Уебсайт. Не трябва да извършвате или да поддържате престъпления, да предавате или разпространявате вредоносни кодове (вируси), включително, но не само, Троянски кон, червей или логическа бомба. Също така, не трябва да публикувате съдържание, което е злонамерено, обидно, нецензурно или злоупотребяващо с доверието на Уебсайта. Не Ви е разрешено да прониквате в никоя от секциите на Уебсайта или Услугата, да създавате дразнение у другите, да нарушавате правата на интелектуална собственост на другите; да изпращате нежелани рекламни, промоционални или маркетингови материали; или да опитвате да прекъсвате производителността или функционалността на всички устройства или устройства, които са достъпни чрез Уебсайта. Всяко нарушение на това споразумение се нарича престъпление. В случай на такова нарушение, ние ще съобщим за нарушението на съответната правоохранителна агенция и ще бъдат взети подходящи правни мерки.

Съгласявате се, че при влизането в настоящите Правила и условия, нито Вие, нито ние разчитаме на каквото и да е обещание, представителство или предприето от друг или загатващо от каквото и да е казано или написано нещо между Вас и нас преди тези Правила и условия, освен ако не е изрично посочено в настоящите Правила и условия.

 

Цени и плащания

Въпреки че полагаме максимални усилия, за да се уверим, че подробностите, описанията и цените на различните продукти, показани на Уебсайта, винаги са точни, е възможно да възникне грешка. Ако открием грешка в цената на продукт, който вече сте поръчали, ние незабавно ще Ви уведомим и ще Ви дадем възможността да потвърдите поръчката с точната цена или да я анулирате. В ситуация, при която е невъзможно да се свържем с Вас или не успяваме да се свържем с Вас, ще разгледаме анулираната поръчка.

Ако анулирате поръчката си за продукт, за който сте платили, а ние сме готови да изпратим този продукт за доставка, Ви гарантираме пълно компенсиране.

 

Доставка

Ние сме направили всички планове, за да можем да доставим продукта до адреса за получаване, който сте подали заедно с Вашата поръчка, и до определеното от нас време за доставка, посочени в съответното място, установено за плащане на Уебсайта.

Ще Ви уведомим, ако сметнем, че няма да можем да успеем да доставим продукта на вече определените дата и час за доставка. До максимална степен, разрешена от приложимото право, ние няма да носим отговорност за загубите, щетите, пасивите, разходите, или таксите, възникнали в резултат на закъсняла доставка.

При доставката на продукта, подписът Ви ще бъде поискан като доказателство за получаване. Можете да се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти в случай на дефекти, повреди или щети. При поискване можете да предоставите документите от получаването заедно с продукта.

 

Отказ от отговорност

Съдържанието на Уебсайта и на Услугата се предоставя без условия, упълномощаване или гаранции, свързани с неговата точност. Освен ако изрично не е посочено друго, и в максимална степен, разрешена от приложимото право, Emerging Market Ltd., нейните доставчици, доставчици на услуги и рекламодатели изрично изключват всички условия, гаранции и други условия, които иначе биха могли да произтичат от закона, общоприложимите закони или правото на равнопоставеност, и не носят отговорност за каквито и да е вреди, включително, но без ограничаване до каквито и да било последващи, наказателни, случайни, специални, преки или косвени щети или щети по отношение на загуба на данни, печалби, употреба или други нематериални активи, засягане на репутация, или разходите за поръчка на заместващи продукти, възниквали в резултат или свързани с използването или невъзможността за използване, изпълнение или нарушение на Уебсайта или публикуваното съдържание, без да се има предвид дали щетите са предвидими или възникват от равнопоставеност, договореност, компенсация, закононарушение, общоприложими закони или друго.

Нищо в настоящите Правила и условия не изключва или не ограничава отговорността на Emerging Market Ltd. при телесна повреда или смърт, възникнала в резултат на измамно погрешно представяне, небрежност и невярно представяне по отношение на основен въпрос или каквато и да е друга отговорност, която не може да бъде изключена или ограничена от приложимия закон.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да предпазвате, обезщетявате и защитавате Emerging Market Ltd. и неговите основни служители (директори, служители, консултанти на филиали и агенти) от всякакви искове, свързани с трети страни, щети, задължения и/или разходи, включително, но не само, разумни адвокатски хонорари, възникващи в резултат на използването на Уебсайта или нарушаване на тези Правила и условия.

 

Права за интелектуална собственост

Цялото съдържание, показвано или предоставено на нашия Уебсайт, което включва всички графики, лога, текстове, икони на бутони, изображения, аудио клипове, цифрови файлове за изтегляне, заглавия на кампании и събрани данни, принадлежи на Emerging Market Ltd. или одобрените доставчици на съдържание и е защитено от законите за авторското право и договорите, приложими по целия свят. Всички тези права са запазени от Emerging Market Ltd. и неговите лицензодатели. Имате право да съхранявате, отпечатвате, показвате и използвате съдържанието само за лична употреба. Следователно не трябва да публикувате, манипулирате, възпроизвеждате или разпространявате в какъвто и да е формат съдържанието, което Ви е предоставено или онова, което се появява на Уебсайта. Нямате право да използвате такова съдържание във връзка с бизнес или търговско предприятие.

 

Ограничителна клауза

Ако някоя от клаузите на настоящите Правила и условия или който и да е раздел стане или ще бъде обявена за недействителна или неприложима от компетентна юрисдикция, тази невалидност или неприложимост по никакъв начин не засяга друга клауза или част от който и да е раздел, всички от които са действащи в пълна сила, доколкото тези Правила и условия или раздел трябва да могат да функционират без невалидната клауза.

 

Приложимо право

Тези Правила и условия и всички други отговорности и задължения, произтичащи от тях или свързани с тях, се управляват и тълкуват в съответствие с българския закон. Както ние, така и Вие, се съгласяваме с неизключителната юрисдикция на българските съдилища.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

Ако във някой случай не сте доволни от доставения продукт, имате възможност да го върнете в рамките на четиринадете (14) дни след получаването му. Продуктът трябва да остане неизползван и нефалшифициран и трябва да се върне в оригиналния пакет. Това правило е приложимо само когато съответният продукт не е включен в списъка на продуктите, които не се връщат, посочени на Уебсайта.

Трябва да получим продукта, за да можем да обмислим компенсиране или замяна на продукта на клиента. Клиентът трябва да се увери, че продуктът е върнат в същото състояние, в което е получен първоначално. В случай, че продуктът бъде върнат в неподходящо състояние или форма, ние си запазваме изключителното право да откажем връщане и да го върнем обратно към клиента.

Ние ще Ви предоставим услуга за предплатена доставка за най-удобно онлайн пазаруване. Моля, използвайте билета за връщане в доставения Ви пакет. Ако не намерите етикета, моля, свържете се с нас.

За Ваша информация, ние не одобряваме и не обмисляме връщане, когато ни доставяте продукт на място. Препоръчваме да използвате най-близкия до Вас пощенски клон, когато връщате продукт.

Връщаният продукт с билет за обратно връщане обикновено се приема в нашия склад в рамките на пет (5) дни, след като е оставен в пощата. Ние ще Ви компенсираме чрез кредит за магазин, който ще Ви бъде полезен при следваща поръчка. Ако желаете компенсацията Ви да бъде възстановена по друг начин, моля, свържете се с нас.