ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чрез използването на този уебсайт Вие автоматично се съгласявате с условията за ползване и поверителност, ако не сте съгласни с тях не използвайте този уебсайт.
Добре дошли в уебсайта travelbags.bg, надежден пазар за електронна търговия. Ние се ангажираме да пазим Вашата поверителност, като запазваме Вашата лична и обща информация. Поверителността на клиентите е наш приоритет и гарантираме, че предоставяме услуги и продукти по сигурен начин, като съхраняваме и предпазваме данните на клиентите от нарушения и хакерство. Когато сте в отношения с нас, е възможно да искате да споделите личната Ви информация за многобройни цели, като ние съхраняваме тази информация на нашите сървъри и я обработваме. Разработихме тази политика за поверителност, за да Ви информираме за това как събираме Вашите данни, как ги използваме или разкриваме, и какви права имате като потребител в нашия уебсайт.
Формулирахме тази политика за защита на личните данни съгласно новите приложими закони и разпоредби на ЕС относно GDPR в онлайн пространството, за да гарантираме, че няма нарушени права на потребителите. Също така, включихме съответните клаузи и определения на Общия регламент за защита на данните (GDPR) – онлайн законопроект за защита на личните данни за онлайн потребителите в Европа, и, като се има предвид същността му, сме се погрижили да включим клаузите от съществена важност в този документ.
Ще използваме ясен и прозрачен език, за да се улесни разбирането на различните процеси по отношение на политиката за поверителност във връзка с Вашата лична информация. Моля, имайте предвид, че ако не сте съгласни с които и да е от предоставените тук информация, условия, клаузи, Вие не трябва да използвате нашите услуги, продукти или предоставена информация.

ВАЖНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Лични данни – всяка информация, свързана с физическо лице или “обект на данни”, която може да бъде използвана за пряко или косвено идентифициране на лицето.
Обект на данни – физическо лице, чиито лични данни се обработват от администратор на данни.
Администратор на данни – предприятието, което определя целите, условията и средствата за обработка на лични данни.
Съгласие – всяко предоставено свободно, специфично, информирано и изрично съгласие чрез изявление или действие, означаващо съгласие за обработка на личните данни от потребителя “Обект на данни”.
Обработка – всяка операция, извършена върху лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, включително събиране, използване, записване и др.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ОТ ВАС
Има два типа информация, която събираме от Вас. Едната се събира ръчно, а другата – автоматично. Данните, които събираме ръчно са:
• Име

 • Имейл адрес
 • Пощенски адрес (жилищен или търговски)
 • Номер за контакт (телефон или мобилен)
 • Държава
 • Град

Информацията, която се събира по автоматичен път:

 • IP адрес
 • Тип браузър
 • Период на сесия (време, което потребителят е прекарал в този уебсайт)
 • История на търсене

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ И СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Личните данни на “обекта на данни” се обработват за целите на доставката на продукта, закупен от потребителя. Ние не обработваме личната информация за лични печалби на компанията, личните данни (включително име, имейл, адрес и данни за контакт) се обработват, за да се водят отчети за доставените продукти и всякаква комуникация между travelbags.bg и потребителя(ите).

Също така, обработваме Вашия IP адрес, типа на браузъра и историята на търсенията, за да поддържаме записи за дейността на нашите клиенти на нашия уебсайт.

Съхраняваме всичките Ви лични данни в криптирани хостинг сървъри и гарантираме защитата на Вашата лична информация на нашия уебсайт. Travelbags.bg може да съхранява и част от ръчно вписана информация, включително, но не само, фактури за поръчки, разписки за доставка, възможност за връщане на стоки и поръчки за покупка, и др. Ние служим като администратори на данни за законосъобразно обработване на Вашите лични данни.

 

ЗАЩО ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

Мониторинг на потребителската активност – Отговорът на потребителите (клиентите) също се обработва с цел да се следи цялостната ангажираност на потребителя на този уебсайт и да се докладва, ако се случи нещо необичайно. В повечето случаи, спам потребителите разпределят ботове, за да конфигурират криптирани данни от уебсайта, но мониторингът спира такива дейности, които могат да увредят места на данни на други потребители, и прави непрекъсната оценка на автоматичните данни (като IP адрес и история на търсения). Това ни помага да идентифицираме дали потребителят е физическо лице или неидентифициран спамър или фалшив бот.

Поръчки – Освен това, използваме Вашата лична информация, за да обработваме поръчките безпроблемно и да Ви уведомяваме за тяхното състояние.

Потребителска ангажираност – В бъдеще можем да Ви изпращаме промоционални имейли, включително кодове за отстъпки, оферти за спестяване и ваучери за поддържане на силна връзка с клиента.

Разкриване на данни на трети страни – Споделяме Вашите лични данни, включително име, имейл адрес, пощенски адрес и данни за контакт, на трети страни (доставчици) за изпращане на Вашите поръчки по своевременен и сигурен начин. Тези доставчици се използват само за доставка на продукти и информацията Ви се разкрива само при поръчка.

 

ПЕРИОД НА ЗАПАЗВАНЕ

Периодът на запазване се отнася до периода от време, в който запазваме и съхраняваме Вашите данни на нашите сървъри. Travel Bags Market премахва всички данни на “обекта на данни” след период от 5 години при състояние на неактивност от страна на потребителя. Освен това, ако Вие (като потребител) искате да премахнем данните Ви от уебсайта и сървърите, защото не желаете да използвате услугите ни, винаги можете да се свържете с нас и да споделите какво Ви интересува на [admin@travelbags.bg] и ние ще се погрижим да разгледаме всяка молба изпратена от Вас.

 

НАРУШАВАНЕ НА ДАННИ

Не сме се сблъсквали с каквито и да е нарушения на данните, но ще докладваме при незаконно нарушаване на данни на този уебсайт до всички заинтересовани лица и власти в рамките на предписания период от време – 72, само ако е очевидно, че личната информация или данните, съхранявани по разпознаваем начин, са били откраднати или нарушени.

 

НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ

В момента Travel Bags Market предлага само наложен платеж. Въпреки това, в бъдеще планираме да разширим начините си на плащане за удобство на нашите потребители. Планираме да добавим нови опции за плащане като PayPal и дебитни/кредитни карти.

 

СПОДЕЛЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Можем да разкриваме Вашата лична информация на трети лица при поискване с единствена цел на доставка. Това е така, защото някои производители изискват информация за крайния потребител, за да обработят поръчката по сигурен начин. Можем да споделяме личната информация на клиента или тяхната компания/местоположение, където ще бъде изпратен продуктът от производителя.

ВАШИТЕ ПРАВА И КОНТРОЛ НАД ИНФОРМАЦИЯТА СПОРЕД GDPR

Актуализации на потребителския профил – Потребителите имат право и достъп, за да актуализират информацията си в своите профили, като име, имейл, адрес и данни за контакт.

Предпочитания за имейл – Уважаваме личните данни и личните избори на нашите потребители. Като отделен потребител винаги можете да се откажете или да се отпишете по всяко време, ако не искате да получавате промоционални имейли. Опитваме се да отговорим на исканията за отказване от абонамент на нашите потребители своевременно и бързо. Винаги можете да кликнете върху “линк за отписване” в който и да е от имейлите ни, за да не получавате други имейли в бъдеще.

Право на изтриване – Потребителите имат правото да се свързват с нас, ако искат да изтрием тяхната информация от нашите сървъри. Ако не сте сигурни, че Вашите данни се съхраняват при нас, винаги можете да ни изпратите молба за премахване на Вашата лична информация и ние ще я изтрием от нашите сървъри. Освен това, няма да можете да влизате или да продължите да използвате нашите услуги или продукти.

Право на информация – Право на потребителя е да знае как обработваме неговата информация/данни.

Право на достъп – Право на потребителя е да ни попита каква информация съхраняваме за него в нашите системи.

Право на преносимост на данни – Право на потребителя е да получава личните данни, които е споделил с нас, в структуриран и машинночетим формат, за да ги прехвърли на друг администратор на лични данни със свое собствено съгласие и/или по силата на който и да е обвързващ договор.

 

ЗАЩИТА НА ДЕЦА

Трябва да сте навършили 18 години или повече, за да използвате услугите от този уебсайт. Можете да купувате продукти само ако сте над изискваната възраст или под наблюдението на родител или настойник. Ние не събираме никаква лична информация от непълнолетни, а в случай, че случайно го направим, веднага я изтриваме от нашите сървъри.

 

ХАКЕРСТВО И ВИРУСИ

Нашите данни се съхраняват на защитени сървъри и бази данни, но е установен факт, че данните по Интернет никога не са безопасни. Поради това не поемаме отговорност за загуба/кражба на данни поради неетично хакерство или въвеждане на вируси в нашите системи. Ние сме длъжни да докладваме за такива инциденти на съответните правоприлагащи органи. Ако се установи, че потребителят е замесен в незаконна дейност чрез нашия форум, ние ще бъдем задължени да споделим данните на потребителя с органите за борба с киберпрестъпността, както и с други правоохранителни органи, както е разрешено от новия GDPR на ЕС.

БИСКВИТКИ

“Бисквитките” са специфични уникални части от компютърна информация, която множество уебсайтове прехвърлят на Вашия личен/професионален компютър първия път, когато посетите някой уебсайт. Тези “бисквитки” се запазват на твърдия диск на компютъра и уебсайтът може по-късно да използва тази информация за целите на записването.

travelbags.bg използва “бисквитки” или други проследяващи анализи на нашия уебсайт, като Google Analytics, за да видим ефективността и общата ангажираност на нашите потребители според техните интереси.

 

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, свързани с нашата Политика за поверителност, можете да се свържете с нас:

 • admin@travelbags.bg
 • +359889954156